نسخه آزمایشی

قوانین و مقررات

بانک قوانین و مقررات

از قانون مجازات اسلامی

تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد تعدیل جرائم و تخلفات

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

از قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

قانون شمول اجراء قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن

قانون تعزیرات حکومتی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

آئین نامه تعزیرات حکومتی با آخرین اصلاحات و الحاقات

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصالحات و الحاقات بعدی

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده وحراج (موضوع تبصره مواد 70 و 84 قانون نظام صنفی)

«قوانین»

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون امور گمرکی

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

قانون مقررات صادرات و واردات

قانون(ماده واحده) ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قانون ساماندهی مبادلات ارزی

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران«آئین نامه ها»

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت ارزی

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها

آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«دستورالعمل ها»

دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه

دستورالعمل اجرایی ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه

دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل خوداظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات تبصره (1) ماده (16) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر

دستورالعمل امحای کالای قاچاق موضوع تبصره (1) ماده (10) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها«ضوابط»

ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گران بها

ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری نهاده ها و کالاهای اساسی موضوع ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری

ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانیو کالاهای تبلیغی دخانی

ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک«تصویب نامه»

ضوابط تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

تصویب نامه تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیک

آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

دستور العمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی