نسخه آزمایشی

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

با توجه به ابلاغ قوانین جدید آئین دادرسی کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین اصلاح قانون نظام صنفی و ... پرونده های وارده به سازمان تعزیرات در موضوعات صنفی رشد چند برابری داشته و نیز ارسال پرونده های قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ این قوانین به سازمان تعزیرات حکومتی رشدی بالغ بر 90% را نشان می داد. به همین جهت به منظور سرعت بخشیدن به روند خدمت رسانی با در نظر داشتن صحت و دقت بیشتر در امور، سازمان تعزیرات نسبت به بررسی و اصلاح زیرساخت های اداری مرتبط با موضوعات مزبور با رعایت مقررات مربوط به ساختار و تشکیلاتی و ضوابط و چارچوب های قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز الگوها و دستورالعمل های سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نمود.

متناسب و چابک سازی، انعطاف پذیری و تخصصی کردن امور از موارد اصلی دخیل در تهیه و تنظیم چارت جدید سازمان تعزیرات حکومتی بوده. در این راستا پس از بررسی های لازم و بازدیدهای میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم از سطوح صف و ستاد سازمان و نیز استان های هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با در نظر گرفتن مقوله اعمال ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهایتا با بررسی فرآیندهای مربوطه طراحی مفهومی ساختار سازمان به انجام رسید.

در این راستا اصلاح نظام اداری با تاکید بر تحول اساسی در ساختار و منطقی سازی اندازه سازمان و جلوگیری از فعالیت های موازی و مازاد مورد نظر ویژه قرار گرفت. مطالعات تطبیقی، بررسی تجربیات مشابه (به منظور بهره مندی از سوابق و نتایج و نقاط قوت) و همچنین افزایش سرعت در انجام امور، کنترل موثر، دسترسی سریع به اطلاعات، صرفه جویی در فضاهای اداری، ارتقای امنیت تبادل اطلاعات، سیستمی نمودن اقدامات سازمانی از دیگر اهداف اصلی دخیل در تهیه و طراحی چارت سازمان بوده است.