نسخه آزمایشی

سامانه پاسخگویی به شکایات از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و کارکنان

شهروند گرامی:

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این سازمان در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه از سوء جریانی اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایت سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

توضیح:

لطفا از ثبت هرگونه شکایت مربوط به تخلفات صنفی و یا غیر صنفی در این سامانه خودداری نمایید.

همچنین در صورت تمایل می‌توانید شکایت خود را از کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به نشانی پست الکترونیک takhalofat@Justice.ir ارسال نمایید.