نسخه آزمایشی

جزئیات جریمه 98 میلیارد ریالی متخلفان در 8 پرونده

جزئیات جریمه 98 میلیارد ریالی متخلفان در هشت پرونده

تاریخ انتشار: 1401/12/22

|

ساعت: 13:21

|

تعداد بازدید: 121

|

کد خبر: 332

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس جزئیات رسیدگی به هشت پرونده و جریمه 97 میلیارد و 790 میلیون ریالی متهمان را اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا سالاری از رسیدگی شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس به هشت پرونده و محکومیت 98 میلیارد ریالی متخلفان خبر داد که جزئیات آن در ادامه منتشر می‌شود:
حکم هفت میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه کود
غلامرضا سالاری گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کازرون به پرونده عرضه خارج از شبکه 262 کیسه کود شیمیایی رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر پرداخت هفت میلیارد و 60 میلیون ریال جریمه نقدی به عرضه کالا در شبکه محکوم کرد.
جریمه بیمارستان خاطی
غلامرضا سالاری گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز به پرونده دریافت اضافه بها بیش از نرخ مصوب یک بیمارستان رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز اعلام و مسئول فنی بیمارستان را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت هشت میلیارد و 859 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
بازرسان دانشگاه علوم پزشکی، گزارش دریافت اضافه بها بیش از نرخ مصوب این بیمارستان را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
ضبط ارز قاچاق
غلامرضا سالاری گفت: شعبه دهم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز به پرونده قاچاق 10 هزار ریال عمان رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهم را علاوه بر ضبط ارز به پرداخت 12 میلیارد و 146 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
سالاری افزود: نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه پس از کشف 10 هزار ریال عمان به ظن قاچاق و تحویل ارز مکشوفه به بانک مرکزی، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داد.
ضبط 7 هزار و 400 لیتر سوخت قاچاق در نی ریز
غلامرضا سالاری گفت: پرونده قاچاق هفت هزار و 400 لیتر سوخت قاچاق در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان نی‌ریز بررسی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود و ارائه نکردن مدارک قانونی، متهم را به پرداخت پنج میلیارد و 373 میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط سوخت محکوم کرد.
وی افزود: با گزارش نیروی انتظامی شهرستان نی‌ریز پیرامون کشف هفت هزار و 400 لیتر سوخت قاچاق پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
جریمه قاچاقچی خودرو
غلامرضا سالاری گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان مرودشت به پرونده قاچاق یک دستگاه خودرو لندکروز رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، متهم را علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت 34 میلیارد و 844 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
سالاری گفت: با گزارش پلیس آگاهی شهرستان مرودشت پیرامون ضبط خودرو پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
جریمه قاچاقچی ارز
غلامرضا سالاری گفت: شعبه دهم بدوی تعزیرات حکومتی استان فارس به پرونده قاچاق 30 هزار و 620 دلار رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس: با گزارش پلیس امنیت فرودگاه شیراز پیرامون کشف ارز قاچاق پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع و ارز مکشوفه تحویل بانک مرکزی شد.
سالاری افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت 6 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط ارز محکوم کرد.
تعزیر بیمارستان متخلف
غلامرضا سالاری گفت: پرونده یک بیمارستان برای دریافت اضافه بهاء از نرخ اعلامی در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، مسئول فنی بیمارستان را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 13 میلیارد و 508 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی افزود: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی در بازرسی از یک بیمارستان، این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
نقره داغ طلا فروش متقلب
غلامرضا سالاری گفت: شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز به تخلف یک واحد طلافروشی به دلیل تقلب در عرضه 27 قطعه رب سکه رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را به پرداخت 10 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
سالاری گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت این تخلف را کشف و گزارشی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.