نسخه آزمایشی

تعزیر شرکت متخلف در پارس آباد

تعزیر شرکت متخلف در پارس آباد

تاریخ انتشار: 1401/12/27

|

ساعت: 14:49

|

تعداد بازدید: 1390

|

کد خبر: 413

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از جریمه شرکت تولیدی آرد خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان پارس آباد به پرونده تخلف رعایت نکردن فرمول تعیینی شرکت تولید آرد رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به استعلام از اداره غذا و دارو مدیرشرکت را به پرداخت یک میلیارد و 209 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
رحیمی آذر افزود: با گزارش اداره غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی استان پیرامون رعایت نکردن فرمول تعیین شده، پرونده تخلف شرکت تولید آرد به تعزیرات حکومتی پارس آباد ارجاع شد.