نسخه آزمایشی

بیانیه حریم خصوصی (پیمان رازداری) سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی برای حریم خصوصی کاربران خود ارزش فراوان قائل است و اطلاعاتی که هنگام مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان از سوی کاربران در اختیار سازمان می‌گیرد، استفاده و از آن‌ها محافظت می شود؛ سازمان حریم خصوصی کاربران خود را تضمین می کند و اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از کاربران اطلاعاتی خواسته شود که هویتشان را آشکار کند، از این اطلاعات تنها بر اساس اصول مطرح‌شده در این بیانیه و برای اعمال خدمات، حفظ کیفیت خدمات و به‌منظور فراهم کردن آمار عمومی ناظر به استفاده از پایگاه اینترنتی استفاده می شود و همه شیوه های لازم به کار گرفته می شود تا امنیت اطلاعات گردآوری‌شده، حفظ شود. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی (مانند آدرس ایمیل، نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن، آدرس منزل، آدرس محل کار، نام پدر، شماره همراه، نام شرکت، شناسه ملی، تاریخ تولد، مدرک تحصیلی، شماره دانشجویی)، اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری (مانند مشخصات رایانه و تجهیزات مرتبط) و اطلاعات نرم‌افزاری (مانند سیستم‌عامل، نرم‌افزارهای مورداستفاده، آدرس IP، نوع مرورگر، زمان دسترسی و آدرس وب‌سایت‌های ارجاع دهنده) است. اطلاعات کاربران از سوی سازمان به اشخاص ثالث فروخته نخواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر سازمان اطلاعات شخصی کاربران را بدون اجازه صریح آنان افشا نمی‌کند و به اشخاص ثالث ارائه نمی‌دهد؛ مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کند.
تعهدات و مسئولیت های سازمان محدود به توانایی ها و امکانات سازمان بوده و در قبال اقدامات مجرمانه، حوادث و رویدادهای غیرمترقبه و یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات سازمان نباشد، مسئولیت و یا تعهدی ندارد؛ پایگاه اینترنتی سازمان ممکن است به سایت های دیگر لینک شود. ضروری است توجه کاربران را به این امر جلب نماید که وقتی از طریق این لینک ها از سایت سازمان تعزیرات حکومتی خارج می شوند، دیگر امکان کنترل بر سایر سایت ها وجود ندارد؛ بنابراین، سازمان تعزیرات حکومتی درباره حفظ حریم شخصی و اطلاعاتی که کاربران در اختیار سایت های دیگر قرار می دهند، مسئولیتی ندارد و در این مورد باید به بیانیه حریم شخصی همان سایت مراجعه شود.
در صورت عدم تمایل کاربران به استفاده از اطلاعات شخصی آنان در چارچوب این بیانیه یا تمایل به اصلاح اطلاعات پیش‌گفته، با ارسال درخواست به پست الکترونیک Ravabet-Omoumi@Tazirat.gov.ir اطلاعات مربوطه بر اساس درخواست دریافتی حذف یا اصلاح خواهد شد.