نسخه آزمایشی

مديريت محتوا

فهرست آگهی های مناقصات و مزایدات

 

ردیف

سال

فهرست آگهی های مناقصات و مزایدات

اسامی شرکت کنندگان در مناقصات و مزایدات

لینک قرارداد مناقصه و مزایدات منعقد شده

1

1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سخت افزار

"مجتمع فنی گیلان سبز

 

2

1400

مناقصه خرید قطعات کامپیوتر (267 دستگاه mini pc، صفحه کلید و موس هر کدام 200 دستگاه، پرینتر 30 دستگاه، اسکنر 5 دستگاه

فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب

 

3

1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات کامپیوتر

مهندسی سیستمهای اطلاعاتی پیشرو

 

4

1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو با راننده

نوآوران ارتباطات دوران

 

5

1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 58 دستگاه هارد ssd

ایده برتر پارسیان خاورمیانه

 

6

1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای حرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا

توسعه گران فناوری اطلاعات و آموزش آرمان داده پویان

 

7

1400

فهرست آگهی های مناقصات و مزایدات

شیوه نوین ارتباط پایدار

 

 

فهرست قراردادها 

 

 ردیف

 موضوع قرارداد

 تاریخ شروع قرارداد

 تاریخ پایان قرارداد

 واحد متقاضی

 شرکت طرف قرارداد

 مبلغ قرارداد

 1

 قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه

 1400/01/01

1400/12/29 

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

شرکت چارگون 

 3953000000

 2

 قرارداد پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار مرکز تماس

 1399/12/06

1400/12/06 

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

شرکت بانی کام 

 228000000

 3

 انتقال پیام های کوتاه ارزش افزوده مربوط به خریدار، بصورت

دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار

 1399/07/01

1400/06/31 

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

 شرکت مگفا - مرکز گسترش

فناوری اطلاعات

 بسته به تعداد پیام های ارسالی

 4

قرارداد اجاره سرور خصوصی مجازی 

1400/04/15 

1401/04/14 

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

شرکت فناوران ارتباطات پالیز 

 296000000

 5

 قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سایت سازمان

 1400/01/01

1400/12/29 

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

شرکت فناوران ارتباطات پالیز 

 870000000

 6

 پشتیبانی نرم افزار حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی 

139908/26 

 1400/08/25

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

 شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل

 1944000000

 7

 قرارداد پشتیبانی سامانهCMS

1400/01/01 

1400/12/29 

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

 شرکت فناوران اطلاعات آنو

 4950000000

 8

قرارداد مجازی سازی دیتاسنتر و پشتیبانی از دستگاه های ذخیره ساز 

1399/05/01 

1400/04/31 

 اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

 شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی پیشرو

 680000000

 9

 قرارداد فروش نرم افزار بایگانی اسناد الکترونیک

 1400/07/01

 1401/07/01

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

 شرکت گسترش فناوران اطلاعات یگانه

 3750000000

 10

آسانسور 

 1400/04/04

1401/04/04 

ادارة کل پشتیبانی و رفاه 

 

(برای هر 30 روز) 15،000،000 

 11

 دوربین مداربسته

 1400/04/12

1401/03/12 

ادارة کل پشتیبانی و رفاه 

 

 (برای یک سال)

648،600،000

 12

 مشاوره در تعیین مشخصات فنی، خرید، آماده سازی

مکان، نصب و راه اندازی و تحویل دیزل ژنراتور

1400/03/17 

 1400/06/17

ادارة کل پشتیبانی و رفاه 

 شرکت فنی مهندسی مبین فرزان آرسام

 (مبلغ کل) 45،000،000

 13

گیت کنترل تردد 

(تاریخ سند قرارداد)

1399/05/13 

30 روز کاری پس از عقد و امضای

قرارداد و واریز پیش پرداخت 

ادارة کل پشتیبانی و رفاه 

 

(مبلغ کل) 1،677،069،640 

 14

آنتی ویروس 

1400/07/10 

1400/07/10 

ادارة کل پشتیبانی و رفاه 

 شرکت داده پردازان دوران

 (مبلغ کل) 2،679،847،731

 15

 خرید کیس و متعلقات رایانه

 1400/12/24

 1400/12/24

اداره کل آمار و فناوری اطلاعات 

 شرکت توسعه تجارت آژند سارنگ آروند

 (مبلغ کل از محل اوراق اسناد خزانة اسلامی) 35،000،000،000