نسخه آزمایشی

آخرین رویدادها-محکومیت 245 میلیارد ریالی قاچاق کالا

 محکومیت 245 میلیارد ریالی قاچاق کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان از محکومیت 245 میلیارد ریالی قاچاقچی کالا خبر داد.

آخرین رویدادها-تعزیر قاچاقچی سوخت در استان فارس

 تعزیر قاچاقچی سوخت در استان فارس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 31 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

آخرین رویدادها-شرکت فولادی با جزای نقدی 100  میلیارد ریالی نقره داغ شد

 شرکت فولادی با جزای نقدی 100 میلیارد ریالی نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از جزای نقدی 100 میلیارد ریالی برای یک شرکت فولادی به اتهام عرضه خارج از شبکه خبر داد.

آخرین رویدادها-جزئیات رسیدگی به سه پرونده قاچاق در هرمزگان

 جزئیات رسیدگی به سه پرونده قاچاق در هرمزگان

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از تعزیر 168 میلیارد ریالی قاچاقچیان در سه پرونده خبر داد.

آخرین رویدادها-ضبط لوازم یدکی قاچاق در زاهدان

 ضبط لوازم یدکی قاچاق در زاهدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از ضبط لوازم یدکی قاچاق در زاهدان خبر داد.

آخرین رویدادها-سوخت قاچاق به مقصد نرسید

 سوخت قاچاق به مقصد نرسید

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از جریمه 10 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

آخرین رویدادها-محکومیت 2 میلیارد ریالی برای قاچاق ماینر

 محکومیت 2 میلیارد ریالی برای قاچاق ماینر

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از کشف 10 دستگاه ماینر در یک کارگاه و محکومیت 2 میلیارد و 441 میلیون ریالی متصدی آن خبر داد.

آخرین رویدادها-تعزیر قاچاقچی ارز در استان فارس

 تعزیر قاچاقچی ارز در استان فارس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از حکم 54 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم 241 میلیارد ریالی قاچاقچیان در هرمزگان

 نقره داغ شدن قاچاقچیان در هرمزگان

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از حکم 241 میلیارد ریالی قاچاقچیان در 6 پرونده خبر داد.

آخرین رویدادها-ضبط 35تن شیرخشک قاچاق

 ضبط 35تن شیرخشک قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از حکم 15 میلیارد ریالی برای قاچاق شیرخشک خبر داد.

آخرین رویدادها-کالای قاچاق به مقصد نرسید

 کالای قاچاق به مقصد نرسید

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران از جریمه پنج میلیارد ریالی برای قاچاق کالا خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم 101 میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه برنج

 حکم 101 میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه برنج

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از حکم 101 میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه برنج خبر داد.

آخرین رویدادها-جزئیات رسیدگی به چهار پرونده قاچاق

 جزئیات رسیدگی به چهار پرونده قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از جریمه 75 میلیارد ریالی قاچاقچیان در چهار پرونده خبر داد.

آخرین رویدادها-جزای سه میلیارد ریالی برای قاچاق بادام

 جزای سه میلیارد ریالی برای قاچاق بادام

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از محکومیت 2 میلیارد و 752 میلیون ریالی برای قاچاقچی بادام خارجی خبر داد.

آخرین رویدادها-جریمه 12 میلیارد ریالی قاچاقچی لب تاپ

 جریمه 12 میلیارد ریالی قاچاقچی لب تاپ

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 12 میلیارد ریالی قاچاقچی لب تاپ خبر داد.

آخرین رویدادها-تعزیر 27 میلیارد ریالی قاچاقچیان در 2 پرونده

 تعزیر 27 میلیارد ریالی قاچاقچیان در 2 پرونده

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از جریمه 27 میلیارد ریالی قاچاقچیان در 2 پرونده خبر داد.

آخرین رویدادها-جزای 3 میلیارد ریالی برای قاچاق نفت گاز

 جزای 3 میلیارد ریالی برای قاچاق نفت گاز

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از جریمه 2 میلیارد و 950 میلیون ریالی عامل قاچاق نفت گاز خبر داد.

آخرین رویدادها-جزای نقدی برای عرضه خارج از شبکه آرد

 جزای نقدی برای عرضه خارج از شبکه آرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت عرضه‌کننده آرد خارج از شبکه در اداره تعزیرات حکومتی شوشتر خبر داد.

آخرین رویدادها-تعزیر قاچاقچی دارو در خراسان شمالی

 تعزیر قاچاقچی دارو در خراسان شمالی

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از جریمه سه میلیاردی قاچاقچی دارو خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم 35 میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت

 حکم 35 میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از جریمه 35 میلیارد ریالی قاچاق سوخت خبر داد.

آخرین رویدادها-محکومیت 10 میلیارد ریالی کالای قاچاق

 محکومیت 10 میلیارد ریالی کالای قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت 10 میلیارد ریال کالای قاچاق خبر داد.

آخرین رویدادها-وصول جریمه 46 میلیارد ریالی ماینر

 وصول جریمه 46 میلیارد ریالی ماینر

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان از وصول جریمه 46 میلیارد ریالی ماینر خبر داد.

آخرین رویدادها-جزئیات رسیدگی به سه پرونده قاچاق

 جزئیات رسیدگی به سه پرونده قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از جریمه 7 میلیارد ریالی قاچاقچیان در سه پرونده خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم سه میلیارد ریالی برای عرضه نکردن آرد

 حکم سه میلیارد ریالی برای عرضه نکردن آرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از جریمه یک شرکت برای عرضه نکردن آرد در شبکه توزیع خبر داد.

آخرین رویدادها-تعزیر متقلب در استان فارس

 تعزیر متقلب در استان فارس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه هشت میلیارد ریالی برای تقلب خبر داد.

آخرین رویدادها-صدور حکم محکومیت برای قاچاقچی مغز گردو

 صدور حکم محکومیت برای قاچاقچی مغز گردو

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از تعزیر قاچاقی مغز گردو خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم 3 میلیارد ریالی قاچاقچی یراق‌آلات

 حکم 3 میلیارد ریالی قاچاقچی یراق‌آلات

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ازحکم 3 میلیارد ریالی قاچاقچی یراق‌آلات ساختمانی خبر داد.

آخرین رویدادها-کشف 126 مانیتور قاچاق در منزل مسکونی

 کشف 126 مانیتور قاچاق در منزل مسکونی

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از حکم یک میلیارد و 574 میلیون ریالی برای متهم پرونده خبر داد.

آخرین رویدادها-نقره‌داغ قاچاقچیان سوخت

 نقره‌داغ قاچاقچیان سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از ضبط 244 هزار و 300 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.

آخرین رویدادها-ضبط 21 هزار لیتر گازوئیل قاچاق

 ضبط 21 هزار لیتر گازوئیل قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 11 میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت خبر داد.

آخرین رویدادها-جریمه 2 میلیارد ریالی قاچاقچی پارچه

 جریمه 2 میلیارد ریالی قاچاقچی پارچه

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از محکومیت 2 میلیارد ریالی برای قاچاق پارچه خبر داد.

آخرین رویدادها-جزای 2 میلیارد ریالی قاچاق گازوئیل

 جزای 2 میلیارد ریالی قاچاق گازوئیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از جزای 2 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم 126 میلیارد ریالی محتکر روغن نباتی

 حکم 126 میلیارد ریالی محتکر روغن نباتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از محکومیت 126 میلیارد ریالی یک کارخانه روغن نباتی خبر داد.

آخرین رویدادها-تعزیر قاچاقچی لوازم جانبی رایانه

 تعزیر قاچاقچی لوازم جانبی رایانه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 22 میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم جانبی رایانه خبر داد.

آخرین رویدادها-وصول جریمه 11 میلیارد ریالی قاچاق سوخت

 وصول جریمه 11 میلیارد ریالی قاچاق سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از وصول جریمه 11 میلیارد ریالی قاچاق سوخت خبر داد.

آخرین رویدادها-جزای 72 میلیارد ریالی گرانفروشی لبنیات

 جزای 72 میلیارد ریالی گرانفروشی لبنیات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت 72 میلیارد ریالی یک شرکت لبنیات خبر داد.

آخرین رویدادها-حکم 125 میلیارد ریالی شرکت روغن خوراکی

 حکم 125 میلیارد ریالی شرکت روغن خوراکی

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه 125 میلیارد ریالی یک شرکت تولیدی روغن خوراکی خبر داد.

آخرین رویدادها-ضبط چهار هزار و 400 عینک آفتابی

 ضبط چهار هزار و 400 عینک آفتابی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 6 میلیارد ریالی قاچاقچی عینک آفتابی خبر داد.

آخرین رویدادها-محکومیت 2 میلیارد ریالی قاچاقچی نفت گاز

 محکومیت 2 میلیارد ریالی قاچاقچی نفت گاز

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از ضبط 9 هزار و 448 لیتر نفت گاز قاچاق خبر داد.

آخرین رویدادها-طلا فروش متقلب 7 میلیارد ریال جریمه شد

 طلا فروش متقلب 7 میلیارد ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه 7 میلیارد ریالی یک طلافروشی برای تقلب خبر داد.

آخرین رویدادها-جریمه 12 میلیارد ریالی قاچاقچی آرد

 جریمه 12 میلیارد ریالی قاچاقچی آرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت عرضه‌کننده آرد خارج از شبکه در شعبه هفتم اهواز خبر داد.