نسخه آزمایشی

می توانید به این نظرسنجی راي دهيد و يا نتايج را بصورت متني يا گرافيکي مشاهده نماييد.
نظرسنجی:نظرسنجی:پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع
1 -
 
جنسیت
2 -
سن
3 -
 
تحصیلات
کد ملی
4 -
رضایت شما  از اطلاع رسانی سازمان در خصوص بخشنامه ها و دستور العملها ، قوانین و غیره چگونه است ؟
5 -
رضایت شما از شفافیت اطلاعات ارائه شده در سایت سازمان چگونه است ؟
6 -
کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط سازمان به چه میزان می باشد ؟   
7 -
میزان دسترسی پذیری سایت سازمان چگونه است ؟
8 -
رضایت شما از سرعت بارگذاری اطلاعات در سایت چگونه است ؟
9 -
میزان رضایت شما از طراحی و گرافیک سایت چگونه است ؟
10 -
به طور کلی چه میزان از نیازهای شما از طریق وب سایت سازمان برآورده می شود ؟
11 -
میزان اعتماد شما به اطلاعات دریافت شده از وب سایت به چه مقدار می باشد ؟
12 -
میزان پیشنهاد بازدید وب سایت ما به دیگران چه مقدار می باشد ؟