نسخه آزمایشی

ملاقات مردمی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی- 28 تیرماه
تعدادی از شاکیان و متخلفان پرونده های قاچاق، عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی، صبح امروز با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ملاقات و درخواست ها خود را مطرح کردند. این درخواست ها شامل عفو، بخشش و تقلیل اقساط جزای نقدی، رفع توقیف و استرداد اموال، درخواست مهلت اجرای حکم و ... بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی، دستور قانونی صادر کرد.
تهیه کننده
1401/04/29 9:45