نسخه آزمایشی

لبخند پسته به بازار شب عید
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با کشف بیش از 4 هزار تن پسته و عرضه آن در کمتر از 24 ساعت آینده، پسته به بازار لبخند می‌زند.
تهیه کننده
1401/12/23 18:47